Wednesday 13 Nov 2019
video truckmixer without charge-hopper backs-up +++ +++ +++ USA extremely limits SILICA-exposure (manual buildup removal) to prevent SILICOSIS - LUNGCANCER - KIDNEY DISEASE -BRONCHITIS +++ +++ +++ European Concrete Association ERMCO promotes READY-JET buildup removal +++ +++ BLASCON---> HOPPER-INLINER replacing hopper wearplate and facilitating DRUMJET +++ +++ +++ THREATS of OVERWEIGHT & SOLUTIONS(click) brochure +++ +++ OPINION of PROFESSIONALS (click) +++ +++ CONCRETEPUMPS liners/pipes CONCRETE REMOVAL (descaling,deblocking & cleaning) remote controlled +++ feature on Ready-Jet® G1 (click) +++ +++ +++ "FEATURE" on LOADMAN Concrete Mixer Truck Onboard Scale "Automated discharge-stop @ Target Setpoint” (click) +++ +++ Zuschuss BG-RCI für Blascon-Kunden auch in 2018 +++ Praemienkatalog 2018 +++ Praemien Anmeldeformular +++ +++ Belgian Institute for Prevention of WORK-ACCIDENTS NAVB advises use of Ready-Jet® DUTCH(click) or FRANÇAIS (click) +++ +++ Stetter HINGED CHARGE HOPPER (click) for easy Ready-Jet access +++ +++ Chipper dies in confined space of concrete drum(click) +++
1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
12 / 16
13 / 16
14 / 16
15 / 16
16 / 16

Blascon EU privacy

Print
PDF

PRIVCACYBELEID VAN BLASCON B.V. & GbmH per 25 Mei 2018

Dit Privacy-beleid is van toepassing op alle (zakelijke) persoonsgegevens die BLASCON B.V. en BLASCON GmbH (hierna: “Blascon”) verwerkt van haar klanten. Blascon is actief in de industriele dienstverlening en de verkoop van daarmee samenhangende producten. Hiervoor verwerkt Blascon minimale (zakelijke) persoonsgegevens en gaat zij er vanuit dat aan haar verstrekte gegevens, (zakelijke) persoonsgegevens zijn zonder privacy gevoelige informatie. Alle door Blascon verwerkte (zakelijke) persoonsgegevens bestaan maximaal uit onder punt 2.1 genoemde gegevens.
Door verstrekking van je (zakelijke) persoonsgegevens aan Blascon, geef je Blascon uitdrukkelijk toestemming om je (zakelijke) persoonsgegevens in lijn met dit Privacy-beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy-beleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is de directie van Blascon B.V. en Blascon GmbH, bereikbaar per email via This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Blascon en met welk doel

2.1 In het kader van adequate zakelijke communicatie worden onderstaande (zakelijke) persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam
d) zakelijk telefoonnummer vaste en/of mobiele verbinding
e) zakelijk e-mailadres
f) m/v
g) spreektaal
h) functie

2.2 Blascon verwerkt de in sub 2.1 genoemde (zakelijke) persoonsgegevens voor de volgende doeleinde(n):

- zakelijke communicatie

Email marketing
Blascon kan je naam en/of zakelijke e-mailadres gebruiken om je op gezette tijden op je zakelijke adres haar e-mail nieuwsbrief met informatie over Blascon activiteiten, diensten en andere interessante informatie toe te sturen. Wil je deze niet ontvangen dan kun je je eenvoudig afmelden voor deze mailings via de afmeld-link onderaan de mailing of via This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

2.3 Blascon kan de (zakelijke) persoonsgegevens verder anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

 

3. Bewaartermijnen

3.1 Blascon verwerkt en bewaart je (zakelijke) persoonsgegevens gedurende de duur van de geldigheid van je zakelijke email-adres. Bij vaststelling van ongeldigheid van je zakelijk email-adres zal Blascon je (zakelijke) persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je (zakelijke) persoonsgegevens heeft Blascon passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.


4.2 Voor de verwerking van je (zakelijke) persoonsgegevens kan Blascon gebruik maken van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de (zakelijke) persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Blascon. Met bewerkers zal Blascon een bewerkersovereenkomst hebben waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de Verwerkingsverantwoordelijke van Blascon ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de Verwerkingsverantwoordelijke ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) kan je een verzoek indienen om je (zakelijke) persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Blascon zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien Blascon je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.


5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je (zakelijke) persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ). Blascon zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende (zakelijke) persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Blascon je hiervan op de hoogte brengen.


5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de organisatie je (zakelijke) persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.


5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze verantwoordelijke via ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

 

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

17 mei 2018  Blascon B.V., Hengelo, Nederland  &  Blascon GmbH, Nordhorn, Duitsland

 

 

VIDEO READY-JET @ HOLCIM

logo holcimclick logo HOLCIM

VIDEO READY-JET @ OPERATION

rj in actie mebin tbv website movieclick picture MEBIN (HEIDELBERG NL)

DRUM BUILDUP PREVENTION

 

20160315 drumjet 2.5cm letterhoogte

20161027 r2 definitieve uitvoering excl verlichting

 

 

 

 

5 MINUTEN

germany TROMMEL SPÜLEN

 

20170215 open drum  drumjet  clock 

210px flag of the united kingdom svg DRUM WASHOUT

 5 MINUTES     

ReadyJet G3


RJ G3 best solution for concrete buildup removal

   

       

OFFICE

 
Sales & Info: Edwin Fransen
 
Phone:   +31 625 307 807
Skype:   ejfransen.blascon
 

PRIVACY EU-2018

Blascon Privacy Statement